• 10 ÅRS ERFARENHET AV INSTALLATION OCH SERVICE
SERVICEPARTNER - Mitsubishi Electric

Köpvillkor


Betalning
När du handlar hos kan du känna dig trygg, 10 dagars betalning mot faktura eller delbetalning via Wasa Kredit.


Byte/retur

Kontakta för retur eller byte 0737246153 / 0735268810


Tvist
En eventuell tvist, med anledning av dessa villkor, avgörs i svensk rätt enligt svensk domstol.


Integritets- och cookiepolicy

Vi samlar med ditt samtycke in personuppgifter från dig för att kunna uppfylla det avtal vi har ingått med dig
och för att kunna få kontakt med dig under avtalstiden och ev. garantitid.

Vi använder uppgifterna tills du meddelar oss att du motsätter dig det.
Vi behandlar dina uppgifter i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen.

Du kan begära att få veta vilka av dina personuppgifter vi lagrar och du kan också begära rättelse om du tycker att någon uppgift är fel,
radering av uppgifter, överföring av uppgifter (s k dataportabilitet) eller en begränsning av hur vi får använda uppgifterna.


Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att vi befrias från våra förpliktelser att fullfölja ingångna avtal.


Installation

Hela beloppet faktureras först efter installation. Vid rot-arbeten följer vi Skatteverkets riktlinjer.

Vi förbehåller oss rätten att fakturera eventuellt rot-avdrag om sökande får avslag hos Skatteverket. 

Som köpare blir du betalningsskyldig för icke godkänt belopp om Skatteverkets avslag beror på omständigheter som kan härledas till dig som köpare.


Elinstallationer görs av elektriker vi samarbetar med, pris görs på löpande räkning om inget annat avtalats.


Vid löpande arbeten tar vi 750 kr/h ink moms eller 600 kr/h +moms  

Kostnad för servicebil 375 kr ink moms eller 300 kr +moms